Platser för rörelsehindrade med tillstånd

För personer med rörelsehinder kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Om man innehar ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade och ska använda det vid parkering finns det vissa regler som måste följas.

Ägaren till tillståndet, oavsett om det gäller tillstånd för förare eller passagerare, måste alltid vara med för att få ta del av de parkeringsförmåner som tillståndet ger. När parkeringstillståndet används ska det placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån. Parkeringstillståndet gäller i hela landet under den giltighetstid som tillståndet har. Här kan du läsa om Transportstyrelsens regler

Vägmärke Rörelsehindrad

Parkeringsregler för rörelsehindrade med parkeringstillstånd

Inom Sigtuna kommun har man med giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade rätt att parkera:  

  • På parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter är reserverade för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, som längst vad tidsbegränsningen anger.
  • Som längst 3 timmar där det är parkeringsförbud eller på parkeringsplats där parkering är tillåten kortare än 3 timmar. 
  • Som längst 24 timmar på parkeringsplats där parkering är tillåten längre än 3 timmar.
  • Som längst 3 timmar på gågata.

Parkeringstillståndet ger dig inte rätt att parkera på en plats som är avsedd för ett bestämt ändamål eller för ett bestämt fordonsslag, till exempel vändplats, taxiplats och lastplats.

På fastighetmark (privat tomtark) kan andra regler gälla med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Här kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation