P-skiva

Parkeringsskiva, eller P-skiva som den benämns i dagligt tal, används för tidsmätning på allmän parkering. Den gäller på de parkeringar där parkeringsskylten har tilläggstavlan "Parkeringsskiva".

Så här använder du P-skivan

Sätt visaren på närmaste kommande hel- eller halvtimme. Skivan ska läggas innanför fordonets främre vindruta, väl synlig och avläsbar utifrån.

P-skivans inställning på fordonets ankomsttid får inte justeras under pågående parkering. Endast en p-skiva får användas vid varje parkeringstillfälle. 

Om du saknar P-skiva

P-skiva går att hämta bl.a. i Valsta centrum, Märsta Centrum, Kulturlänken (vid Kulturskolan) och i kommunhusets reception.

Om du helt saknar en P-skiva går det också bra att skriva en lapp med tiden när du kom till parkeringsplatsen samt datum och sedan lägga lappen innanför fordonets vindruta väl synlig och avläsbar utifrån. 

Om tiden överskrids

Om du bryter mot parkeringsreglerna, överskrider tiden för hur länge du får parkera, eller låter bli att använda P-skiva när det krävs, riskerar du att få betala en avgift för felparkering.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation