Enskilda vägar

Väghållare som beviljats statsbidrag för enskild väghållning är också berättigade till kommunalt bidrag. Det kommunala bidraget uppgår till 5 % av den kostnad för väghållningen som beräknats av trafikverket.

För att ha rätt till kommunalt vägbidrag ska det sammanlagda bidragsbeloppet från stat och kommun inte överstiga de verkliga redovisade kostnaderna. Ansökningsblanketter skickas ut under våren till de som beviljats bidrag av trafikverket, bidraget betalas ut i september varje år. Ansökan ska ha inkommit senast 30 maj varje år.

Bidraget betalas ut senast i september varje år och baseras på föregående verksamhetsår. Formerna för vägbidragen baseras på kommunfullmäktiges beslut 1995-11-30 § 146.

Om du inte har fått någon ansökningsblankett för kommunalt vägbidrag i år trots att du är berättigad till bidrag, hör av dig till stadsbyggnadskontoret så snart som möjligt.

Ansökningsblankett

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan