Lokala trafikföreskrifter (LTF)

Sigtuna kommuns arbetsutskott i Bygg- och trafiknämnden beslutar om de lokala trafikföreskrifterna i kommunen. Här kommer du som invånare att kunna ta del av den information kring lokala trafikföreskrifter med hänvisning till beslutet. För att ta del av samtliga lokala trafikföreskrifter så finns de i Transportstyrelsens trafikföreskriftssamling.

Kommuner kan själva bestämma om vissa trafik- och parkeringsregler. Kommunen gör det genom att besluta om lokala trafikföreskrifter. Regleringar med lokala trafikföreskrifter gäller bara inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Genrellt finns vägmärken uppsatta där en lokal trafikföreskrift gäller, men det finns även såkallade allmänna lokala trafikföreskrifter som inte behöver märkas ut med vägmärken. 

Här informerar vi löpande om vissa beslutade lokala trafikföreskrifter. Som trafikant är du skyldig att känna till och rätta dig efter de regler som finns i kommunen. Alla lokala trafikföreskrifter i Sverige finns i Transportstyrelsens trafikföreskriftssamling.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Nyheter: Lokala trafikföreskrifter

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan