Ändrad hastighetsbegränsning i Steningehöjden

2018-09-06

Från och med mitten av september har vissa delar av Steningehöjdsvägen, Flottviksvägen och Trädgårdsallén en ny hastighetsbegränsning på 40 km/h enligt beslut Btn AU 2018-08-14 § 40. Gatorna genom området är delvis huvudgator och hastigheten bör därför vara anpassad efter det samt hur gatorna är utformade.

Kring Steningehöjdens skola, förskolan och idrottshallen är hastighetsbegränsningen fortsatt 30 km/h. Den hastighet som är skyltad är den högsta tillåtna hastigheten, ska dock alltid anpassas efter rådande förhållanden.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan