Tättbebyggt område

För att en kommun ska kunna besluta om lokala trafikföreskrifter krävs att det finns en föreskrift om tättbebyggt område och att den är publicerad i Svensk trafikföreskriftssamling.

Trafikregler inom tättbebyggt område

Inom tättbebyggt område gäller särskilda regler för hastighet och parkering enligt Trafikförordningen (1998:1276)

  • (3 kap. 17§) Hastighetsbegränsning 50 km/tim (kommunen får besluta om andra hastighetsbegränsningar).
  • (3 kap. 48§) Fordon får inte stannas eller parkeras på allmän plats som är terräng (dvs inte väg)
  • (3 kap. 49§a) Parkering under längst 24 timmar i följd på vardagar.

I Sigtuna kommun gäller parkeringsförbud inom tättbebyggt område mellan 21.00-06.00 (alla dagar) för tunga fordon och frikopplade släp (gäller ej för Arlanda).

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation