Halkbekämpning

I tillägg till snöröjning är även halkbekämpning en viktig del av vinterväghållningen.

Saltning och sandning

Vi halkbekämpar i första hand med flis. Förutom prioriterade bussgator, huvudgator och gång- och cykelvägar, så bevakas speciellt gatukorsningar, branta backar och gångytor.

För att öka trafiksäkerheten och minska risker används ibland salt i olika former på högprioriterade gator och riskplatser. Vi försöker minimera användningen av salt, men för närvarande är salt det bästa alternativet vid vissa typer av halksituationer.

Vid isiga vägbanor eller kall väderlek används vid behov grus av storlek 0-8 millimeter med 5% saltinblandning.

Sand till privatpersoner

Privata fastighetsägare kan hämta sand för husbehov ur sandlådan vid Östra Bangatan 3, Arlandastad.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan