Information om snöröjning och halkbekämpning

2019-01-06

Snöplog

Måndag 21 januari

Under helgen har det sandats på bussgator då temperaturen varit så låg att saltet inte fungerar. En del sandning av gång- och cykelvägar har även utförts. Veckan kommer att vara kall och sandningen fortstätter samt putsning vid överångställen och busshållplatser.

Fredag 18 januari − Varning för extrem halka

Vi har fortsatt pågående halkbekämpning hela dygnet och prioriterar skolfastigheter, gångbanor och platser som vi vet att är särskilt utsatta.  

Under natten har vi även sandat bussfickor för att undvika att bussar ska köra fast. Vi är tacksamma för synpunkter och jobbar mycket målmedvetet för att hinna med samtliga uppgifter. Här kan du göra din felanmälan.

Torsdag 17 januari 

Det är extremt halt i länet och mycket svåra förhållanden. Det kommer att sandas i hela kommunen och när det är klart kommer det startas om med ny sandning. Vi räknar med att insatsen kommer pågå fortsatt gott och väl in i nästa dygn. Lastbil kommer även att sanda lokalgator som komplement.

Det kommer att finnas platser runtom i kommunen som är extremt hala. För den som ska ge sig ut gäller det att ha rätt utrustning. Invånare får gärna anmäla eventuella brister via felanmälan så att vi kan åtgärda det så snart som möjligt. Här kan du göra din felanmälan.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan