Kartor och mätning

Stadsbyggnadskontorets geodataenhet producerar och ajourhåller de kartprodukter som används av kommunen i den egna verksamheten och av externa kunder.

Beställa karta eller mätuppdrag

Behöver du kartor, flygbilder över Sigtuna kommun eller är i behov av mätningsteknisk service, använd våra digitala tjänster. 

Sigtunakartan

I Sigtunakartan hittar du information om kommunen. Du kan bland annat se pågående detaljplaner och pågående detaljplaneprojekt.

Kartor

För mer information om enhetens kartprodukter och karttjänster.

Mätningsteknisk service

Geodataenheten utför även mätningsteknisk service på uppdrag, till exempel utstakning av hus, kontrollmätning, påvisning av gränsmarkeringar, inmätningsuppdrag av olika slag, mätning för olika projekteringsunderlag .

Fastighetsbildning

I samverkan med Lantmäteriet i Stockholms län utför vi också förrättningsförberedelser inom kommunen.

Ansök om ny adress

När du flyttar behöver du adressändra via Skatteverket. Bygger du ett hus eller ett Atterfalls hus behöver du kontakta kommunen för att få en adress till ditt nya hus. Ansök här.

Flygbild över Sigtuna

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation