Kartor

I dag sker all hantering av kartor digitalt och kartdata lagras i databaser. Vanligtvis distribueras kartdata digitalt i olika dataformat. Läs mer om varje kartprodukt genom att trycka på länkarna.

Sigtunakartan

Kommunens nya webbkarta. Här kan du se vilken detaljplan som gäller för din fastighet och vilka detaljplaneprojekt som är på gång i kommunen.

Nybyggnadskarta

Karta som används som underlag vid bygglovansökan.

Primärkarta/Baskarta

Kommunens egna kartprodukt som är den mest detaljerade kartan vi tillhandahåller.

Tomtkarta/Förrättningskarta

Karta som visar fastighetsgränser och gränspunkter för en fastighet.

Övriga tillståndskartor

Används som underlag vid tillståndsansökan för t ex bergvärme.

Flygbilder

Kommunen har flygbilder som täcker hela kommunen. Bilderna har en hög upplösning och god noggrannhet. Flygbilderna är tagna 2018.

Tätortskartan

Digital karta över hela Stockholms län.

Köpa karta

Behöver du kartor, flygbilder över Sigtuna kommun, använd våra digitala tjänster

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation