Flygbilder

Över hela kommunen finns digitala flygbilder fotograferat och framställt under åren 2012-2013.

Bildinformationen används främst i kommunens planeringsverksamhet, för presentationer och orientering i dokument med mera. De kan även användas som bakgrundsbild till kartor eller som informationskälla vid à jourföring av primärkartor.

Utsnitt ur de digitala bilderna kan köpas från kart- och mätavdelningen. Bilderna kan fås utskrivna på papper eller digitalt.

 

Flygfoto över Valsta trafikplats

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan