Flygbilder

Över hela kommunen finns digitala flygbilder fotograferat och framställt under 2018.

Bildinformationen används främst i kommunens planeringsverksamhet, för presentationer och orientering i dokument med mera. De kan även användas som bakgrundsbild till kartor eller som informationskälla vid à jourföring av primärkartor.

Utsnitt ur de digitala bilderna kan köpas från geodataenheten. Bilderna kan fås utskrivna på papper eller digitalt.

 

Flygfoto över Valsta trafikplats

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan