Tomtkarta/Förrättningskarta

Kartan visar resultatet av en lantmäteriförrättning och kan bland annat visa de gränser, servitut och gemensamhetsanläggningar som tillkommit, förändrats eller utgått.

Förrättningskartan tillsammans med beslut och protokoll utgör ett juridiskt dokument som efter registrering i fastighetsregistret arkiveras hos Lantmäterimyndigheten.

På Lantmäteriets hemsida finns e-tjänster där du kan titta på förrättningskartor över din fastighet. Om du vill ha kopior av gamla förrättningskartor kontakta Lantmäterimyndigheten i Stockholms län.

Arkivservice telefon: 08-685 57 25, öppet kl. 9.00-12.00

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Länkar

Länkar