Nybyggnadskarta

Ska du bygga nytt eller bygga till?

Då behöver du sannolikt en nybyggnadskarta. En sådan används som underlag när man gör en situationsplan för ansökan om bygglov. Kartan är ett hjälpmedel både för den som söker bygglov och handläggare vid bygglovsprövningen. Bygglovhandläggaren avgör om och i så fall vilken nybyggnadskarta som krävs.

Nybyggnadskartan redovisar relevant geografisk information för bygglovsändamål som till exempel fastighetsgränser, detaljplanebestämmelser, nivåkurvor samt anslutningspunkt för vatten och avlopp. 

Beställ nybyggnadskarta

Leveranstiden för nybyggnadskartan är upp till 3 veckor så tänk på att beställa kartan i god tid. För att beställa en  nybyggnadskarta kan du göra det via våra digitala tjänster där du även kan läsa mer om våra produkter och tjänster. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan