Övriga tillståndskartor

Om du ska anlägga bergvärme eller göra andra förändringar eller åtgärder på din tomt, som kräver tillstånd från kommunen, kan den som handlägger ärendet kräva att du till ansökan bifogar en karta över din tomt på vilken du ritat in var åtgärden planeras utföras. Kartan är till hjälp för handläggaren och för dig vid behandlingen av ärendet.

Kartan görs vanligen i A4-format med kartskalan 1:500 eller annan lämplig skala. Kartan ritas ut direkt från den befintliga primärkartan.

Kartan är inte kontrollerad i fält.

Se gällande prislista för information om avgifter för den här typen av karta. Kartan debiteras på samma sätt som ett utdrag ur primärkartan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan