Nytt höjdsystem från 4 februari 2013

Sigtuna kommun kommer att gå över till höjdsystemet RH 2000. Från och med den 4 februari 2013 kommer samtliga leveranser av kartdata att ske i RH 2000 om inte annat anges.

RH 2000 är Sveriges nya nationella höjdsystem. Föregående system som ersätts är RH 00. I Sigtuna kommun är höjdskillnaden mellan systemen 0,574 meter.

Varför byter vi höjdsystem?

Samverkan och informationsutbyte med geografisk information sker i allt större utsträckning. Olika höjdsystem i dessa lägen försvårar och utgör en risk. Oavsett om utbyte/samarbete sker på kommunal nivå, mellan privata aktörer eller på andra plan finns det stora fördelar om informationen redovisas i samma system.

Hur vet jag vilket höjdsystem handlingen har?

Kartor, handlingar, filer etc som anger eller innehåller höjdinformation ska märkas med tillhörande höjdsystem. Detta är mycket viktigt då höjdskillnaden mellan systemen är så pass stor att det kan få allvarliga konsekvenser om systemen sammanblandas. Finns det ingen uppgift på kartan om aktuellt system för en höjdangivelse går det inte att se vilket system den tillhör. En skillnad på ca 57 cm kan vara mycket svår att upptäcka i tid.

Vilka risker finns?

Uppenbara risker finns när du ska bygga eller utföra andra projekt där höjduppgifter kan finnas i många dokument och kartor som är upprättade vid olika tidpunkter som detaljplaner, projekteringsunderlag, nybyggnadskartor, bygglov och VA-uppgifter. Sammanblandning av dessa kan resultera i att exempelvis en byggnad hamnar ca 57 cm för högt eller för lågt. Det är därför viktigt att hålla reda på vilket höjdsystem som redovisas på handlingen.

Att tänka på

  • Alla som hanterar material med höjdinformation bör vara uppmärksamma på aktuellt höjdsystem.
  • Från och med 4 februari kommer kartleveranser från Sigtuna kommun ske i RH 2000. 
  • För att räkna om en höjd från RH 00 till RH 2000 adderas 0,574 m.
  • Observera att kommunens höjdnät (fixar) är beräknat med högre precision och kan inte räknas om med samma konstant.  

För utförligare information eller frågor kontakta geodataenheten, 08-591 260 00 (vxl) eller geodata@sigtuna.se.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument

Läs mer om höjdsystem

Läs mer om höjdsystem