Kommunen arbetar för hållbara transporter

Vägtrafiken står för merparten av koldioxidutsläppen i Sigtuna kommun. Foto: Futureimagebank

Kommunen ska skapa goda förutsättningar för hållbara transporter. Vi arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att färdas i trafiken, oavsett om du cyklar, går, åker buss eller bil.

Sigtuna kommun växer mycket och resandet ökar. I kollektivtrafikfrågor samarbetar vi med SL, SJ och Upplands Lokaltrafik. Tillsammans med SL och Trafikverket arbetar vi bland annat för en bussfil längs väg 263 genom Tingvalladalen i Märsta för att förkorta restiden på sträckan Sigtuna – Märsta – Arlanda.

Märsta station behöver moderniseras för att möta ett växande antal resenärer. Vi är överens med SL och Trafikverket om detta. 

Tillsammans med grannkommunerna och Trafikverket jobbar vi för att skapa gång- och cykelvägar mellan kommunerna. Kommunens trafikplanerare och skolorna har en dialog med föräldrar, skolpersonal, politiker, polis och ansvariga för kollektivtrafik och skolskjutsar.

Att barn skjutsas till och från skolan är ett trafiksäkerhetsproblem och därför arbetar med att skapa säkra och trygga gång- och cykelvägar.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post