Felanmälan för kommunens lokaler

Fel i kommunens lokaler, t ex trasig fasadbelysning, problem med ventilation, värme, vatten och avlopp, elinstallationer och storkök ska anmälas här.

Felanmälan på kommunägda och inhyrda fastigheter kan göras av kommunens verksamheter och hyresgäster. För att kunna felanmäla behövs inloggningsuppgifter som är kopplade till fastigheten. Saknar du inloggningsuppgifter kontakta din närmaste chef på kommunen eller i andra hand driftansvarig på Komfast.

Om du som kommuninvånare upptäcker fel på kommunal fastighet kan du lämna din felanmälan som en Synpunkt.

• Skadegörelse ska alltid polisanmälas. Det görs på telefonnummer 11414.
• Synpunkter på drift och skötsel lämnas till driftansvarig på Komfast.

När du skickar in en felanmälan delar du med dig av personuppgifter. Information om hur Sigtuna kommun hanterar personuppgifter hittar du här.

Akut felanmälan jourtid görs till driftentreprenören Svefab

Jourtid vardagar: Kl 16:00-07:00
Jourtid helger: Dygnet runt
Journummer Svefab: 020-544022

Skadedjurssanering

Skadedjurssanering i fastigheter som ägs av Sigtuna kommun hanteras av Nomor AB.

Nomor, kundtjänst
Telefonnummer: 0771-122 300
E-post: order@nomor.se

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Felanmäl här