Brage förskola

2016-11-25

Nya Brage förskola
Illustration av Brage förskola sedd från parkeringen, ritat av TOL arkitekter.


I centrala Valsta, på Bragegatan mitt emot Valsta kyrka ska Sigtuna kommun bygga den nya Brage förskola med plats för ca 170 barn.

TOL arkitekter designar huset och Sweco architects designar utemiljön.

Upphandling av generalentreprenör pågår och byggstart beräknas till sommaren 2018. Inflytt är planerad till våren 2020.

Brage förskola är en miljösatsning och ska klara energikraven för internationell passivhusstandard. Förskolan ska dessutom uppfylla kriterier för Miljöbyggnad Silver samt Komfasts krav avseende byggmaterial för giftfri förskola.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar