Brage förskola

2016-11-25

Nya Brage förskola
Illustration av Brage förskola sedd från parkeringen, ritat av TOL arkitekter.

I centrala Valsta, på Bragegatan mitt emot Valsta kyrka låter Sigtuna kommun uppföra nya Brage förskola med plats för ca 170 barn.

TOL arkitekter har ritat byggnaden och Sweco architects har ritat utemiljön.

Brage förskola är en miljösatsning och ska klara energikraven för internationell passivhusstandard. Förskolan ska dessutom uppfylla kriterier för Miljöbyggnad Silver samt Komfasts krav avseende byggmaterial för giftfri förskola.

Generalentreprenör är COBAB. Under mars månad har montage av taket genomförts och i takt med detta har även förskolans karakteristiska taksiluett börjat ta form. Den sågtandade taksiluetten skymtar på bilderna nedan. Runt byggnaden står nu en byggnadsställning som är täckt med ett väderskydd. Bakom väderskyddet kommer montage av fasaden att påbörjas under april. Även de invändiga arbetena har påbörjats och kommer att intensifieras succesivt under våren. Färdigställande planeras ske under våren 2020.  

Pågående byggnation av Brage förskola skymtar från Valsta centrum den 22 mars

Pågående byggnation av Brage förskola skymtar från Valsta centrum den 22 mars 2019

Förskolas karakteristiska taksiluett börjar ta form den 22 mars

Förskolans karakteristiska taksiluett börjar ta form den 22 mars 2019

 Pågående montage av överst betongbjälklaget 4 februari

Pågående montage av översta betongbjälklaget 4 februari 2019

 Borrning för bergvärme 4 februari

Borrning för bergvärme 4 februari 2019

 Pågående stommontage 19 december 2018

Pågående stommontage 19 december 2018

 Pågående montage av stålbalk 19 december 2018

Pågående montage av stålbalk 19 december 2018

Spadtag Brage förskola 14 november
Symboliskt första spadtag genomfördes 14 november 2018
Gjutning av betongplatta november 2018

Pågående gjutning av betongplatta 20 november 2018

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar