Brage förskola

2016-11-25

Nya Brage förskola
Illustration av Brage förskola sedd från parkeringen, ritat av TOL arkitekter.

I centrala Valsta, på Bragegatan mitt emot Valsta kyrka låter Sigtuna kommun uppföra nya Brage förskola med plats för ca 170 barn.

TOL arkitekter har ritat byggnaden och Sweco architects har ritat utemiljön.

Brage förskola är en miljösatsning och ska klara energikraven för internationell passivhusstandard. Förskolan ska dessutom uppfylla kriterier för Miljöbyggnad Silver samt Komfasts krav avseende byggmaterial för giftfri förskola.

Generalentreprenör är COBAB och byggnationen pågår för fullt. Arbetet med grundläggning och ledningsdragningar har utförts under hösten är avslutade. Under slutet på november gjuts betongplattan.

Runt årsskiftet kommer stommen bestående av stålpelare, betongelement och betongbjälklag att börja monteras. Färdigställande planeras ske under våren 2020.
Spadtag Brage förskola 14 november
Symboliskt första spadtag genomfördes 14 november 2018
Gjutning av betongplatta november 2018
Pågående gjutning av betongplatta 20 november 2018

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar