S:t Pers skola

2016-03-14S:t Pers skola är en tvåparallellig F-6 skola byggd 1957 och har en yta på drygt 5 700 m². Skolan genomgår under perioden januari 2016 till hösten 2019 en omfattande renovering och anpassning till dagens pedagogiska verksamhet.

S:t Pers skola består av flera byggnader och ombyggnationen sker i tre etapper. Verksamheten evakueras till paviljonger under tiden för ombyggnad av de olika etapperna.

Arkitekt i byggprojektet är Liselotte Olsson Westlund, TOL Arkitekter AB.

Etapp 1 som bestod av hus C samt delar av hus E avslutades under augusti 2016 och verksamheten har flyttat in i de renoverade lokalerna.

Etapp 2 som bestod av hus G samt F har färdigställts i sin helhet under sommaren 2018. Elever kommer att starta höstterminen 2018 i de nyrenoverade lokalerna i hus F. I hus G har eleverna gått i ett läsår sedan renoveringen slutfördes.

Etapp 3 som består av hus A och B har färdigprojekterats och upphandling av entreprenör kommer att ske under tidig höst 2018. Renovering av hus B planeras att starta under november 2018 och avslutas under sommaren 2019. Hus A kommer att ligga som en option hos upphandlad entreprenör. Den större delen av arbetet kommer att genomföras i hus B. I hus A är det skolans aula som kommer att renoveras varsamt. Utvändiga arbeten såsom omdränering av husen genomförs under sommaren 2018 och under halva höstterminen.

Även skolgården genomgår en renovering som till stora delar kommer att färdigställas inför terminsstart hösten 2018.


Illustration över S:t Pers skolområde

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation