S:t Pers skola

2016-03-14S:t Pers skola är en tvåparallellig F-6 skola byggd 1957 och har en yta på drygt 5 700 m². Skolan genomgår under perioden januari 2016 till februari 2020 en omfattande renovering och anpassning till dagens pedagogiska verksamhet.

S:t Pers skola består av flera byggnader och ombyggnationen sker i tre etapper. Verksamheten evakueras till paviljonger under tiden för ombyggnad av de olika etapperna.

Arkitekt i byggprojektet är TOL Arkitekter AB.

Etapp 1 som bestod av hus C samt delar av hus E avslutades under augusti 2016 och verksamheten har flyttat in i de renoverade lokalerna.

Etapp 2 som bestod av hus G samt F har färdigställts i sin helhet under sommaren 2018. Eleverna startade höstterminen 2018 i de nyrenoverade lokalerna i hus F. I hus G har eleverna gått i ett läsår sedan renoveringen slutfördes.

Etapp 3 som består av hus A och B utförs av  byggnadsfirman J. Kjellander Bygg AB. Renovering av hus B påbörjades under mars 2019 och färdigställs till årsskiftet 2019/2020. Arbetet som kommer att utföras är renovering och ombyggnation av huset för att anpassa planlösningen efter kommande behov. Renovering av hus A kommer att påbörjas under augusti 2019 och färdigställas under februari 2020. I hus A renoveras skolans aula samt mindre anpassningar i anslutning till matsalen.Illustration över S:t Pers skolområde

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation