S:t Pers skola

2016-03-14S:t Pers skola är en tvåparallellig F-6 skola byggd 1957 och har en yta på drygt 5 700 m². Skolan genomgår under perioden januari 2016 till sommaren 2019 en omfattande renovering och anpassning till dagens pedagogiska verksamhet.

S:t Pers skola består av flera byggnader och ombyggnationen sker i tre etapper. Verksamheten evakueras till paviljonger under tiden för ombyggnad av de olika etapperna.

Arkitekt i byggprojektet är Liselotte Olsson Westlund, TOL Arkitekter AB.

Etapp 1 som bestod av hus C samt delar av hus E avslutades under augusti 2016 och verksamheten har flyttat in i de renoverade lokalerna.

Etapp 2 är i slutfasen där hus F beräknas färdigställas av generalentreprenören Ekman & Agnerstig AB under sen vår 2018 så att eleverna kan börja sitt nya läsår i huset. Hus G används av eleverna sedan hösten 2017.

Etapp 3 som består av hus A och B har färdigprojekterats och upphandling av entreprenör kommer att ske under våren 2018. Renovering av hus A och B planeras att starta under hösten 2018 och avslutas under sommaren 2019. Den större delen av arbetet kommer att genomföras i hus B. I hus A är det skolans aula som kommer att renoveras varsamt. Utvändiga arbeten såsom omdränering av husen kommer att bedrivas parallellt med den invändiga renoveringen.

Arbete med skolgården kommer att starta under sommaren 2018 och utförs av Stadsbyggnadskontoret på Sigtuna kommun.


Illustration över S:t Pers skolområde

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation