Upprustning av simhallen i Sigtuna Fritidscenter

2017-04-06

 Sigtuna firtidscenter

Sigtuna Fritidscenter byggdes år 1937. Simbassängen som ingick i anläggningen hade så stora brister i den bärande konstruktionen att simhallen av säkerhetsskäl stängdes i mars 2017 och kommer att hållas stängd fram till hösten 2018.

Av tidsskäl har upprustningen delats upp i två entreprenader. Rivningsentreprenaden som omfattade rivning av den gamla bassängen med tillhörande installationer utfördes under våren 2017. Entreprenaden för återuppbyggnaden av simhallen med nya installationer, barnpool samt nytt tillgängligt omklädningsrum startade i början av sommaren 2017.

Entreprenör för återuppbyggnaden är Interoc.

Arbetet fortskrider med att färdigställa gjutningen av bassängen vilket beräknas vara klart i mars 2018. Även golvet där den nya barnpoolen och bubbelpoolen skall placeras gjuts under mars. Därefter torkas betongen ut i tre månader innan tätskikt och plattsättningen påbörjas. Dessutom pågår arbete med teknik tillhörande bassängen såsom uppvärmning, reningsverk och ventilation med mera. På entréplan pågår arbete med den nya receptionen samt renoveringen av herrarnas och damernas omklädningsrum samt det nya tillgänglighetsanpassade omklädningsrummet.

Simhallen beräknas öppna igen i september 2018.

Sigtuna Fritidscenter mars 2018

Sigtuna Fritidscenter, byggnation i simhallen mars 2018

Rivningsarbete Sigtuna fritidscenter september 2017

Sigtuna Fritidscenter september 2017

 Sigtuna Fritidscenter juni 2017

Rivningsarbete avslutat i simhallen juni 2017

 Sigtuna Fritidscenter juni 2017

 Pågående rivningsarbete i simhallen april 2017

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation