Märsta bibliotek och Konsthall MärstaEn ny byggnad med nytt bibliotek och en Konsthall har byggts vid Kulturtorget i Märsta centrum .

Märsta bibliotek inrymmer en vuxenavdelning med studieplatser och ett sammanträdesrum i gammal, engelsk stil (Wodehousermmet) och en stor barn- och ungdomsavdelning med sagoskog för sagoläsning. I Kulturlänken som binder samman bibliotek och kulturskola finns bibliotekets tidskriftsavdelning samt café och en scen för programarrangemang.

Konsthall Märsta är Sigtuna kommuns första riktiga offentliga utställningsyta för konst. I konsthallen finns även en ateljé som erbjuder ett konstpedagogiskt program för barn och ungdomar och entrén är gratis. Konsthallen visar 5 – 7 utställningar per år.

Sigtuna kommun är hyresgäst i byggnaden och Fastpartner är fastighetsägare. Generalentreprenör i byggprojektet var Åke Sundvalls Byggnads AB och Arkitekt var Hans Suominen, Arkitekter i Fokus AB.

Ett flertal åtgärder har vidtagits för att byggnaden ska vara så tillgänglig som möjligt. Åtgärderna har planerats tillsammans med Sigtuna kommuns Tillgänglighetsråd.

Biblioteket och Konsthallen har samma öppettider vilket innebär att det är öppet sex dagar per vecka och stängt på söndagar.

Invigningarna genomfördes i början av 2014.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation