Galaxskolan


Illustration av Hans Suominen Arkitekter i Fokus AB

Sigtuna kommun har byggt en ny två-parallellig F-6 skola i Steninge som fått namnet Galaxskolan. Den nya skolan har plats för ca 380 barn vilket innebär att den del av verksamheten som tidigare fanns på Orionskolan nu är samlad i nya Galaxskolan. Skolan har en yta på 5 500 m² och inrymmer en gymnastiksal på drygt 200 m².

Arkitekt i byggprojektet var Hans Suominen, Arkitekter i Fokus AB. Generalentreprenör i byggprojektet var Peab Bostad AB.

Verksamheten evakuerades till paviljonger inför höstterminen 2013 och gamla skolan med skyddsrum revs hösten 2013. På grund av överprövning av tilldelning av entreprenör blev byggstarten försenad till våren 2014. Verksamheten flyttade in hösten 2015.

Alla tak på skolan är belagda med Sedum som bland annat fungerar som dagvattenmagasin. En bergvärmeanläggning med 28 stycken 210 meter djupa energihål förser skolan med värme och varmvatten. Överskottsvärmen från kökets kylmaskiner används för att återladda bergvärmehålen.

Ventilationssystemet är ett Variabelt Luftflödessystem (VAV) vilket innebär att lokalerna ventileras först när det finns personer närvarande. Belysningen består till största delen av LED-armaturer som även de styrs av närvaro. Belysningen är också dagsljusstyrd vilket betyder att den anpassar ljusstyrkan till dagsljusinflödet. Allt detta minskar skolans energiförbrukning.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation