Steningehöjdens skola


Illustration av Mattias Ocklind, SWECO Architects AB.

I Steningehöjden vid Solurstorget har en ny F-6 skola byggts med plats för ca 190 elever. Skolan är förberedd för att byggas till med ytterligare en del vid behov, motsvarande åtta klassrum. Matsal, specialsalar och personaldelar är redan idag dimensionerade för en två-parallellig skola. Tillagningsköket kommer även att förse den planerade intilliggande förskolan med mat.

Generalentreprenör var Andersson & Company Byggnads AB och Arkitekt var Mattias Ocklind, SWECO Architects AB.

Byggstart skedde i januari 2013. Färdigställande var beräknad till sommaren 2014, men på grund av sättningar i grundplattan blev produktionen försenad. Verksamheten flyttade in i december 2015.

Uppvärmning sker via en bergvärmeanläggning bestående av 41 stycken 200 meter djupa energihål som förser även Sporthallen och kommande intilliggande förskola.


 


 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation