Orionskolan

2016-03-11

Orion Förskola juli 2017

Sigtuna Kommun har byggt om Orionskolan i Steninge. Tidigare innehöll byggnaden förskola med två avdelningar, lågstadieskola med fyra klassrum och gymnastiksal samt tillhörande omklädningsrum och dusch. Förskolan och lågstadieskolan har haft gemensam matsal med tillhörande tillagningskök.

Orionskolan har nu byggts om enligt Barn- och ungdomsförvaltningens funktionsprogram till enbart förskola med plats för ca 100 barn. En tillbyggnad på ca 20 m² som innehåller undercentral har byggts liksom ett fristående miljöhus på ca 20 m² som ökar möjligheten till källsortering. Den totala ytan är 1540 m². En bergvärmeanläggning förser förskolan med värme och varmvatten. Energin tas ur fem stycken 220 meter djupa energihål.

Generalentreprenör i byggprojektet har varit Erlandsson bygg i Öst AB och arkitekt, Hans Suominen på Fokus Arkitektur AB.

Skolklasserna som tidigare hade sin verksamhet i Orionskolan har flyttat in i den nya, intilliggande Galaxskolan som invigdes 2015. Förskoleverksamheten har under ombyggnaden varit evakuerad i paviljonger i Orionparken.
Byggstart skedde i januari 2016 och projektet blev klart i december samma år. Verksamheten flyttade in under jullovet och startade den 7 januari 2017 i sina nya lokaler.

Under hösten 2016 startade ombyggnaden av utemiljön för att anpassas enbart till förskoleverksamhet. Arbetet har projekterats av Stadsbyggnadskontoret. Lekytorna, plantering av växter samt läggning av mindre asfaltsytor färdigställdes under våren 2017.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation