Centralskolan

2016-03-11


Illustration av Sven Georg Zeitler, Tengbom

I centrala Märsta mellan Centralgatan och Skolgatan har Sigtuna Kommun byggt en ny, tvåparallellig F-6 skola i tre plan. Skolan är på cirka 6 400 m² med plats för omkring 480 barn inklusive en särskoleavdelning.

Generalentreprenör var Boetten Bygg AB och Arkitekt var Sven Georg Zeitler på Tengbom. Projektet startade i februari 2016 med rivning av cirka 400 m² av Hus C.

Entreprenaden var indelad i två etapper. Etapp1 avser skolbyggnaden som var klar i december 2017 och verksamheten startade i januari 2018. Etapp 2 avser utemiljön som påbörjades i mars 2017. I samband med arbetet med etapp 2 behövde all verksamhet som bedrevs i Hus A (Vita Villan) flytta på grund av att byggnaden ligger inom arbetsområdet för utemiljön. Delar av Centralskolans verksamheten var evakuerad till en paviljong som ligger i den yttre delen av arbetsområdet för etapp 2. Denna paviljong ska avetableras under februari-mars 2018. Därefter ska utemiljön färdigställas i sin helhet vilket beräknas vara klart under sommaren 2018.

Energiförsörjningen i den nya skolan kommer från 10 stycken 230 meter djupa energihål och ca 830 m² solpaneler på husets tak vilket kommer att generera cirka 85 MWh/år.

Hus A (Vita Villan) kommer under 2018 att anpassas för Hemkunskapsundervisning. Hus B (Gamla skolan) kommer bland annat att anpassas till lokaler för Mångkulturella enheten. Övriga byggnader kommer på sikt att rivas, rivningen av Hus E genomförs under februari-mars 2018.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation