Energiomställning i kommunens fastigheter

Råbergsskolan i Rosersberg.

Energieffektivisering genomförs kontinuerligt i de kommunägda fastigheterna. För att minska energförbrukningen optimeras styrsystemen och så kallade energioptimeringsavtal skrivs med driftentreprenörer. Vid om- och nybyggnationer och anpassning av lokaler investeras i energieffektiv teknik. Här följer några konkreta exempel!

Vi återvinner duschvärmen

I den nya idrottshallen på prästängarna har ett system byggts in där man återvinner värmen från duschvattnet innan det går vidare till Käppalaverket. Även ventilationsluften går via en värmeväxlare för att återvinna värmen i utluften.

Smart belysning i ishallen

För att minska elförbrukningen för belysning har nivåreglering installerats i ishallarna, vilket innebär att man kan ställa in olika stark belysning beroende på om man tränar, spelar match eller spolar isen i hallen.

På Midgårdsvallen är belysningen tidsstyrd och går bara när nyckeln till anläggningen sitter i - för att få med sig nyckeln hem måste man alltså släcka ljuset när man går!

Fler exempel...

Takbelysning. Foto: Futureimagebank.comStora energibesparingar görs inom kommunens fastigheter bl.a. genom att:

- energiglas sätts in när fönster byts ut. Flera skolor har fått energiglas insatta (sparar ca 250 kr/kvm fönsteryta och år i uppvärmningskostnader).

- glödlampor och lysrör löpande ersätts med lågenergilampor, både inomhus, på fasader och utomhus på t.ex. skolgårdar.

- närvarogivare som slår på och av belysning installeras när belysning ses över.

- gamla torkskåp, frysar och kylskåp byts ut.

- 3-glasfönster med lågt U-värde sätts in i kommunens fastigheter när fönster byts ut. Ett lågt U-värde betyder låg värmeförlust och att fönstret är välisolerat. Med 3-galsfönster minskar också risken för kallras.

- tilläggsisolering av bjälklag läggs där det är möjligt. Tilläggsisoleringen gör att mindre värme försvinner upp på vinden och man får därmed en mer energisnål byggnad.

- mer energieffektiva ventilationsaggregat eller fläktar installeras vid byten och uppgradering av ventilationen i fastigheterna.

- samtliga oljepannor i kommunens fastigheter är idag utbytta mot värmepumpar.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation