Förbättringsåtgärder på väg 263 i Märsta

2018-09-13

Trafikverket ska utföra arbete på väg 263 under hösten 2018. Syftet är ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.

Under hösten 2018 kommer trafikverket att göra en del åtgärder på väg 263 för att uppnå ökad framkomlighet och förbättrad trafiksäkerthet. Arbetet kommer att vara koncentrerat i Märsta och beröra fyra korsningar. Läs mer om arbetet på trafikverkets hemsida.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan