Båtar utmed stranden vid Malmen

2019-05-15

Utmed stranden vid Malmen i Sigtuna ligger båtar upplagda på kommunens mark. För att platsen ska kunna nyttjas av allmänheten bör dessa flyttas då inget medgivande för båtupplag har utfärdats från kommunen.

Den som har båt eller andra föremål vid markerad plats i kartan nedan ombeds att avlägsna dessa innan den 14 juni 2019. Anledningen är att dessa är placerade på Sigtuna kommuns mark utan tillåtelse.

Genom att använda kommunens mark, utan medgivande, kan man göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande enligt Brottsbalken. Man kan även göra sig skyldig till miljöbrott enligt miljöbalken eller till nedskräpning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Om föremålen inte är avlägsnade innan utsatt datum kommer anmälan göras till Kronofogden och Polisen. 

Karta över Malmen

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation