Bättre trafiksäkerhet genom ögonkontakt

2018-10-19

Fr o m den 15 oktober gäller nya bestämmelser för hur man beter sig på gemensamma gång- och cykelbanor. 

Du som går ska hålla dig på vänster sida, och du som cyklar (eller färdas i högre hastighet än gångfart) ska hålla dig till höger. På så sätt får ni som trafikanter ögonkontakt, vilket förbättrar trafiksäkerheten.

Ladda ner Trafikförordningen

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan