Bevarande- och förnyelseplan för Sigtuna stad

Sigtuna stads centrala delar har stora kulturhistoriska värden. För att de kulturhistoriska värdena ska kunna tas till vara på bästa sätt vid förändringar i staden har kommunen låtit utarbeta föreliggande bevarande- och förnyelseplan för Sigtuna stad.

Bevarande- och förnyelseplanen finns att läsa i pdf-format till höger på sidan.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Bevarande- och förnyelseplan för Sigtuna stad