FÖP Arlandaområdet

En fördjupning av Arlandaområdet Arlanda flygplats - Arlandastad är antagen av kommunfullmäktige i april 2006.

Kommunens syfte med denna fördjupning av översiktsplanen (FÖP Arlandaområdet) är bland annat för att förtydliga planeringsförutsättningarna för områdets utveckling och hur riksintresset Stockholm-Arlanda flygplats ska avvägas. Syftet är även att knyta samman planområdets olika huvuddelar med Märsta tätort samt integrera flygplatsen i det kommunala plansystemet. FÖP Arlanda ska kunna ersätta planprogram för framtida detaljplaner.

Läs planhandlingen om fördjupning av Arlandaområdet. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Fördjupad översiktsplan Arlandaområdet

Fördjupad översiktsplan Arlandaområdet