Foodtrucks

Sigtuna kommun kommer under sommarhalvåret att ge tillstånd för foodtrucks att verka i kommunen. Det är första året som tillstånd för foodtrucks ges ut i kommunen och efter tidsperiodens slut kommer projektet att utvärderas.

Tillståndet ger möjlighet att bedriva försäljning på utvalda parkeringsplatser runt om i kommunen från 1 april till och med 31 oktober. Sammantaget kommer 10 tillstånd att utfärdas. All information om vad som gäller för foodtrucks hittar du i menyn till höger. Om du är intresserad av att starta upp verksamhet läs reglerna noggrant.

Stadsbyggnadskontoret utfärdar tillstånden och ansökan görs genom att fylla i blanketten som finns till höger och skicka in ansökan till: markupplatelse@sigtuna.se

För att vi ska kunna besvara din ansökan ska registerutdrag från Skatteverket som visar att företaget är registrerat för f-skatt bifogas och bilens registreringsnummer uppges i ansökan.

Innan verksamheten påbörjas ska företaget vara registrerat som livsmedelsanläggning, kontakta miljö- och hälskskyddskontoret för mer information tel. 08-591 260 00.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation