Övrig upplåtelse av kommunal mark

Det är polismyndigheten som upplåter offentlig plats för olika ändamål. Stadsbyggnadskontoret fungerar som remissinstans åt polismyndigheten, vid upplåtelse av offentlig plats på kommunal mark. Det innebär att kommunen lämnar synpunkter och ställer krav för eventuellt tillstånd.

För att få tillstånd att nyttja kommunal mark, kontaktar du Stadsbyggnadskontoret. Du måste då ange följande;

  • Vilken plats vill du nyttja?
  • Till vad ska platsen användas?
  • Hur stor yta ska nyttjas?
  • Under vilken tidsperiod?

Kommunen kan då lämna ett förhandsbesked och du måste därefter kontakta polisen för att höra om du behöver polistillstånd. Ansökan finns på www.polisen.se, Polisens ansökningsavgift är 700:-, och ansökningsavgiften måste du betala in innan polisen börjar handlägga ditt ärende.

Skriftlig ansökan till kommunen om tillstånd, se länk till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Ansökningsblankett och lokala ordningsföreskrifter