Anmäla ny dagvattenanläggning

En dagvattenanläggning vars funktion är att infiltrera, fördröja eller rena dagvatten skall anmälas enligt miljöbalken till miljö och hälsoskyddskontoret.

Denna dagvattenanläggning kan vara en damm eller underjordisk magasin med fördröjande och/eller renande funktion. Anläggningen kan även ha en oljeavskiljare. Till höger om denna sida hittar du en länk till anmälningsblankett för dagvattenanläggning.

Du kan även kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret för mer information.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation