Enskilt dricksvatten

Vatten är vårt vanligaste och allra viktigaste livsmedel. Fastigheter som inte är anslutna till det kommunala vattennätet behöver egna vattentäkter för sin dricksvattenförsörjning. Det är det brunnsägaren som ansvarar för vattenkvaliteten.

Egna vattentäkter är ofta grävda eller borrade brunnar, men kan även vara naturliga källor i skog och mark. Brunnsägaren kan vara fastighetsägaren eller en ägarförening.

Eget ansvar

Det är brunnsägaren som är ansvarig för att dricksvattnet håller god kvalitet. Brunnsägaren skall även reda ut eventuella problem och bekosta rening. För att bevaka kvaliteten på vattnet, rekommenderar Livsmedelsverket att man tar vattenprov vart tredje år. 

Miljö- och hälsoskyddskontoret gör ingen aktiv tillsyn hos enskilda hushåll. Däremot kan nämnden ställa krav på åtgärder om en fastighetsägare hyr ut till någon som själv inte har möjlighet att åtgärda problem med otjänligt vatten.

Mindre vattenanläggningar

Vattenverk som klassas som livsmedelsverksamhet skall registreras hos Miljö- och hälsoskyddskontoret. Detta gäller anläggningar som antingen försörjer fler än 50 personer eller tillhandahåller mer än 10 kubikmeter vatten per dygn. Om vattnet tillhandahålls eller används som del av kommersiell eller offentlig verksamhet skall den också registreras hos Miljö- och hälsoskyddskontoret. Den får även årlig tillsyn genom livsmedelskontrollen. Se här för mer information.

Mer information     

Ansvaret för vattenfrågor är uppdelat på ett antal centrala myndigheter. Livsmedelsverket ger ut allmänna råd samt vägledning för dricksvatten från enskilda brunnar. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) tillhandahåller information om markfrågor som rör vatten- och energibrunnar för enskilda hushåll. På deras hemsidor finns mer information som är viktig för brunnsägare att ta del av.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar