Arsenik

Arsenik är ett grundämne som finns naturligt i jordskorpan och därför kan det förekomma höga halter arsenik i brunnsvatten. Bergborrade brunnar i Sigtuna kommun innehåller betydligt mer arsenik och uran än riksgenomsnittet.

Förekomst och exponering

Arsenik är svårt att upptäcka, eftersom det är smak- och luktfritt samt saknar färg. Speciellt vanligt med höga halter arsenik är det i områden med sulfidmineral i jordlager och/eller berggrunden. Områden med sedimentgnejser eller basiska bergarter betraktas som riskområden i Sigtuna kommun.

Sigtuna kommuns inventering från 2009 visade att 14 procent av de undersökta brunnarna i Sigtuna kommun hade otjänligt vatten med avseende på arsenik. Det genomsnittliga värdet för hela landet är cirka 3 procent.

Hälsoeffekter

Riktvärdet för arsenik, 10 mikrogram (μg) per liter dricksvatten, baseras på risken för cancer vid flera års exponering. Risken för cancer vid riktvärdet 10 mikrogram per liter dricksvatten beräknas motsvara två fall av lung- och urinblåsecancer per år i Sverige. Vatten med halter över riktvärdet bör inte användas till dryck eller matlagning.

Tobaksrökning interagerar med arsenik och ökar risken för lungcancer.

Känsliga grupper

Studier visar på att foster, små barn och undernärda personer är känsligare än välnärda vuxna personer. För dessa känsliga grupper är det extra önskvärt att begränsa intaget av arsenik så långt det är möjligt.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument