Avloppstillsyn 2017

Sedan 2001 pågår ett flerårigt tillsynsprojekt av enskilda avlopp i Sigtuna kommun. Miljö- och hälsoskyddskontoret håller nu på att inventera fastigheter för 2017 års tillsyn.

Fortlöpande inventering

Otillräckligt renat avloppsvatten leder till övergödning av sjöar och vattendrag. Förorening av dricksvattenbrunnar och diken ökar även risken för sprittspridning. Därför beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2001 att samtliga enskilda avlopp i kommunen skall inventeras genom ett flerårigt tillsynsprojekt. I kommunen finns ca 2000 fastigheter med enskilda avloppsanläggningar. Idag återstår tillsyn av ca 420 fastigheter.

Tillsyn 2017

Miljö- och hälsoskyddskontoret utför i år inventering på 40 stycken fastigheter i Stora Söderby, delar av Lilla Söderby, Ängeby, Ösby och Trosta b.la. Information och enkät har skickats ut till fastighetsägare och den 12 juni hölls informationsmöte om årets tillsyn där alla fastighetsägare var välkomna. Innan platsbesöket hade fastighetsägare möjlighet att fylla i och skicka in en enkät angående sina vatten- och avloppsförhållanden. Länk till enkäten finns i högerkolumnen. Därefter besöker miljö- och hälsoskyddskontoret fastigheten och inspekterar avloppsanläggningen. Utifrån status på anläggningen fattas därefter ett beslut som t ex kan resultera i att anläggningen behöver åtgärdas. Mer information om avloppstillsynen finns till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Mer information om enskilda avlopp