Avloppstillsyn 2018

Sedan 2001 pågår ett flerårigt tillsynsprojekt av enskilda avlopp i Sigtuna kommun. Miljö- och hälsoskyddskontoret håller nu på att inventera fastigheter för 2018 års tillsyn.

Fortlöpande inventering

Otillräckligt renat avloppsvatten leder till övergödning av sjöar och vattendrag. Förorening av dricksvattenbrunnar och diken ökar även risken för sprittspridning. Därför beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2001 att samtliga enskilda avlopp i kommunen skall inventeras genom ett flerårigt tillsynsprojekt. I kommunen finns ca 2000 fastigheter med enskilda avloppsanläggningar. Idag återstår tillsyn av ca 380 fastigheter.

Tillsyn 2018

Miljö- och hälsoskyddskontoret utför i år inventering på 100 stycken fastigheter i kommunen uppdelat i två block. De första 50 fastigheterna inventeras i Trosta, Eka, Gådersta, Sursta och delar av Skepptuna-Stensta. Information och enkät har skickats ut till fastighetsägare och den 19 juni hålls informationsmöte om årets tillsyn där fastighetsägare från första blocket är välkomna. Innan platsbesöket har fastighetsägare möjlighet att fylla i och skicka in en enkät angående sina vatten- och avloppsförhållanden. Länk till enkäten finns i högerkolumnen. Därefter besöker miljö- och hälsoskyddskontoret fastigheten och inspekterar avloppsanläggningen. Utifrån status på anläggningen fattas därefter ett beslut som t ex kan resultera i att anläggningen behöver åtgärdas.

Tid och plats för det andra blockets informationsmöte meddelas senare i sommar. Upplägget och processen kommer vara densamma som för det första blocket. Fastigheter i block 2 inventeras i delar av Sursta, Äspersta, Gådersta och Skepptuna-Stensta/pasta under sensommaren/hösten 2018. Information till dessa fastighetsägare kommer att postas ut inför inventeringens start. Mer information om avloppstillsynen finns till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Mer information om enskilda avlopp