Påkoppling till befintlig avloppsanläggning

Ska du bygga ut och vill koppla på avloppsvattnet till ett befintligt enskilt avlopp?

Då behöver du anmäla det till miljö- och hälsoskyddskontoret och se till att avloppet är dimensionerat för att kunna ta emot och rena allt avloppsvatten som släpps ut.

 

Vid påkoppling till en befintlig avloppsanläggning krävs en anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret. Detta gäller för både påkoppling till ett enskilt avlopp på den egna fastigheten samt påkoppling till en gemensamhetsanläggning. Beroende på vilken avloppsanläggning som finns kopplad till fastigheten och vilket vatten som ska kopplas på kan det leda till olika åtgärder.

 

Påkoppling av ytterligare avloppsvatten kan gälla: ombyggnad eller tillbyggnad av bostadshuset eller vid påkoppling av ett attefallshus eller ytterligare hushåll. För att koppla på ett attefallshus behöver avloppsanläggningen vara dimensionerad för ytterligare 0,5 hushåll.

 

Om den befintliga anläggningen har tillstånd och är dimensionerad för att kunna ta emot och rena allt avloppsvatten som ska kopplas på behöver du skicka in en anmälan. En avgift enligt timtaxa kan tas ut för handläggning av ärendet.

 

Om anläggningen inte har tillstånd eller inte är dimensionerad för att kunna ta emot och rena det avloppsvatten som ska kopplas på behöver anläggningen göras om alternativt ändras. Då behöver du ansöka om tillstånd för ändring/inrättande av avloppsanordning. Avgiften för ändring och tillstånd för inrättning av ny avloppsanordning finns redovisat i miljöbalkstaxan.

 

Blankett för anmälan och ansökan finns på vår hemsida.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan