Barnkultur


Foto: 6-åringarna besöker under hösten Viby by och får guidade visningar

Kultur och Fritids kultursatsning fokuserar på barn och ungdomar. Föreställningarna som visas för skolbarn görs under premissen att hela årskursen i Sigtuna kommun skall erbjudas föreställningarna. Tanken med det är att även de som normalt inte nås av kulturutbudet och aldrig får se exempelvis levande teater får denna möjlighet under skoltid.

Kulturella aktiviteter och upplevelser är viktiga inslag i barns utveckling.
Kulturaktiviteter kan på många sätt stärka barns och ungas självförtroende och även locka till aktivitet bland barn och unga. Alla barn ska ha rätt till ett varierat och kvalitativt kulturliv.

5- och 6-åringar

Barnkulturprogrammen arrangeras i samråd mellan kultursekreterare och barnkulturgruppen (som består av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen). Barnen får bl a se teaterföreställningar och gå på konserter på Kulturumteatern. För 6-åringarna arrangeras också två guidade visningar till historiska miljöer, t ex. Rosersbergs slott, Steninge slott och Viby by. I år har 6-åringarna besökt Skånelaholms slott. Alla kommunens 5-åringar får besöka en av Sigtuna museum & Arts konstutställningar. Under ledning av en kulturpedagog ser barngruppen konstutställningen, vi samtalar om konsten, för att därefter själva skapa konst inspirerat av utställningen. 2019 är det Anton Alvarez utställning TRÅD i Kulturlänken i Märsta som kommunens alla 5-åringar får besöka.
  

Guidade visningar vid Viby by och vid ett slott

Under hösten får alla 6-åringar i Sigtuna kommun guidade visningar av Viby by.  De guidade visningarna består av en visning i ett torp, där barnen får se hur livet såg ut för en torparfamilj på 1800-talet. Vad åt man? Hur lagade man maten? Hur sov man?

De guidade turerna är en del av Kultur och Fritids barnkulturprogram, ”Från slott till koja” där 6-åringarna på våren får guidade visningar vid ett slott i kommunen, t ex Skånelaholms slott, Rosersbergs slott eller Steninge slott och under hösten får de guidade visningar vid Viby by. Barnen får en inblick i hur det var att leva som rik och hur det var att leva som fattig.

Barnteater

Varje termin ser alla 5- och 6-åringar en teater,-dans- eller cirkusföreställning av hög kvalitét. De brukar vara i vår Kulturumteatern eller i Forum.


Några grupper för möjlighet att arbeta i Konsthall Märstas ateljé efteråt med inspiration från föreställningen.  


Bo W Lindström och Alice Hillbom Rudfeldt "I Herthas ateljé" med Pantomimteatern


Mårten Hedman i "Hallå Miró" med Hedmans teater

 Högstadiet
Sedan 2006 har kultursatsningen även riktats mot högstadieungdomar. Alla högstadieklasser erbjuds att se Skolbio varje termin. Filmerna erbjuder en bredd, hög kvalitét och tar  upp aktuella ämnen

Programverksamhet familjeföreställningar
Kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar även två större barn- och familjeföreställningar per år på Kulturum. Biljetter säljs via vår hemsida eller på Märsta bibliotek.

Förvaltningen arrangerar dessutom två till tre mindre barnföreställningar om året på Märsta bibliotek och andra barnkulturarrangemang.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument