ANDT & Mobbing

ANDT - Alkohol Narkotika Doping Tobak

När ni söker verksamhetsbidrag hos oss och har ungdomsverksamhet behöver ni ha en policy mot droger (ANDT) och mobbing. Detta för att Ni som förening även har en viktig del i, intresse i och behöver hjälpa till med barn och ungdomars bästa.

 

I Riksidrottsförbundets anvisningar

för barn och ungdomsidrott finns det bland annat dessa Intentioner och policy:

  • Trygg miljö - erbjuda alla barn och ungdomar en kamratlig och trygg miljö
  • Rent spel - handlingsplan för hur den skal förbygga att barn och ungdomar far ill
  • Värderingar - motverka alkohol, narkotika, doping och tobak.

 

FNs barnkonvention Artikel 19 säger:

 "att barn har rätt att skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande."

 

Socialtjänstlagen (14 kap. 1c & SoL)

"Alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämden" (Där har man all rätt att vara anonym men bör då tänka på att inte uppge sitt namnredan vid första kontakten med socialtjänsten)

www.socialstyrelsen.se/orosanmalan

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan