Föreningsbidrag

 

Sigtuna kommuns kultur- och fritidsbidrag utgår i form av:

  1. Startbidrag
  2. Ungt arrangemang – ungdomsstipendium
  3. Årligt verksamhetsbidrag – fritid  
    (Söks senast 31/10, för aktiviteter föregående kalenderår.)
  4. Årligt verksamhetsbidrag – kultur
    (Söks från 1/1-5/4)
  5. Ledarutbildningsbidrag
  6. Projekt och övrig verksamhet

 

Blanketter

Gå via länken här bredvid

 

Behöver ni upprätta en Policy mot droger (ANDT) och mobbing, klicka här.

Skall ni hyra eller arrangera ett event på en allmän plats, klicka här.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Ansökningsblanketter