Lotterier

Ni kanske behöver söka tillstånd för Era lotterier?

Några exempel att tänka på:

  • Lottpris max 7 kr?
  • Har ni anvisningar om att vinstandelen är minst 35-50% när ni har lotterier?
  • Är ni en sluten krets på max 150st ?
  • En sluten krets är inte en förening som man kan bli medlem i.
  • Bara lotter på stora offentliga sammankomster där polisens tillstånd krävs med omedelbar vinstutdelning av endast varor och tjänster som vinster där vinsten dessutom går till allmännyttiga ändamål?

Kanske är det dags att söka ett §17 tillstånd som kostar 300kr för 3 år?

Se mer på länkarna till höger.
Se även Lotterinspektionens hemsida www.lotteriinspektionen.se


 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation