Latrintömningsstation - här ska toan tömmas

I Sigtuna hamn har en latrintömningsstation installerats. Stationen som står på den nya flytbryggan kommer att användas av kommunens tre båtklubbar, Sigtuna båtklubb, Märsta båtklubb och Rosersbergs båtklubb, samt av besökande båtar i kommunens gästhamn. Båtar på väg exempelvis mellan Stockholm och Uppsala är också välkomna att utnyttja den.

Tömningsinstruktion finns på beskrivet på själva stationen. Förutom att tömma toan kan du fylla på färskvatten på den nya flytbryggan.

Latrintömningsstationen har medfinansierats genom det lokala vattenvårdsprojektet LOVA, vilket förmedlas av Länsstyrelsen i Stockholm. Syftet med LOVA är att främja lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön, i första hand genom att minska belastningen av näringsämnen. Stationen är ansluten till det kommunala avloppsnätet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan