Konstrådet

Sigtuna kommuns konstråd har som uppgift att lyfta frågor kring konstens funktion och roll i det offentliga rummet. Konstrådet bildades på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden den 1 maj 2007. I samband med större konstnärliga utsmyckningar agerar konstrådet ibland  jury inför beslut. Konstrådets möten sker samtidigt som kommunens Namnberedningsmöten.

Konstrådet i Sigtuna kommun består av:

  • Anna-Karin Wetzig(S), kultur- och fritidsnämnden
  • Lars Björling (SfS), kultur- och fritidsnämnden
  • Ingela Hermansson, Intendent Konst, Sigtuna Museum & Art
  • Ted Hesselbom, konst- och museichef Sigtuna Museum & Art
  • Vakant, konstnär
  • Maria Hazelius, konstnär
  • Anna-Carin Mattsson, Infrastrukturchef, Stadsbyggnadskontoret

Ted Hesselbom är ordförande i konstrådet och Ingela Hermansson är sammankallande.  Konstnärsrepresentanterna är utsedda av Ted Hesselbom per delegation och sitter i konstrådet i två år. Tjänstemän sitter med i form av sina befattningar. Ledamöter från nämnden sitter en mandatperiod (fyra år eller vid ersättare till mandatperiodens slut). Tidigare konstnärsrepresentanter i Konstrådet har under åren varit: Lill Sjöström och Larz Eldbåge (2007- 2009), Hans Kündig och Inger Kraft (2009-2011), Karen Salmose och Anna-Karin Wetzig (2011-2014), Cecilia Levy (2014-2016), Sara Hjelmstedt (2016-2018). Ledamöter från nämnden har varit: Carina Hult (S) , Hugo Carlsson (S) , Bosse Andersson (C),  Peter Höglund (M), Anna Johansson (S) och Rolf Jangbratt (M). Michael Bergman och Selda Taner har suttit med som gatu- och parkchefer i kommunen och Ingela Hermansson under sin tid som vikarierande kultursekreterare (2010 och 2012- 2013)tidigare varit sammankallande för konstrådet under tre år och är ordinarie som sammankallande sedan 2014. Karin Andén var ordinarie som kultursekreterare 2008- 2014. Lars Palmér var ordinarie som kultur- och ungdomschef 2007- 2014.

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan