Funktionshinder/allergi

 

Tilgänglihet

Besök gärna Tillgänglighetsdatabasen för mer information och fakta om teaterns tillgänglighet.
https://www.t-d.se/sv/TD2/Avtal/Sigtuna-kommun/Kulturum/

Rullstolar

I Kulturum finns plats för 7 rullstolar.

Plats för dessa finns på övre plan i salongen (plan 3, en trappa upp från entréplan).

Antalet platser kan ibland minskas om utrymmet krävs för teknik.

När besökaren kommer till Kulturum, meddela vaktmästare eller annan personal, så du får hjälp med hissen. Möjlighet att låna nyckel-tag till hissen finns i biljettkassan.

Eventuell utrymning sker genom nödutgång på samma våning till loftgång ut i det fria (ej via hissen). Därefter tar räddningstjänsten vid.

Till varje rullstolsburen ingår i biljettpriset en plats för ledsagare. Denne sitter på en lös stol intill rullstolen. Om ledsagaren vill sitta i en salongsstol måste separat biljett köpas.

Om den rullstolsburne vill sitta i en salongsstol kan detta ske, men rullstolen måste därefter förvaras i foajén.

Handikapptoalett finns i direkt anslutning till platserna i salongen eller på entréplan.
Ingång till toaletterna finns både från foajén och från salongen.

Handikapparkering finns direkt utanför huvudentrén. Parkeringen har två platser.

Automatiska dörröppnare finns på huvudentrén.

Om du ska beställa färdtjänst är adressen:
Kunskapens Hus, Vikingavägen 2, 195 51 Märsta.

Hörslinga

I salongen finns en heltäckande hörslinga. Den är kopplad till den befintliga ljudanläggningen. Det innebär att om föreställningen är helt akustisk och inga mikrofoner används hörs inget i hörslingan.
När gästande ensembler kommer till Kulturum och har egen ljudanläggning med sig gäller samma sak. Vid problem eller osäkerhet om funktion fråga tjänstgörande personal. 

Astma och allergi

Salongen har heltäckningsmatta av ull.
Rökning kan i enstaka fall ske på scenen när det ingår i föreställningen.
Teaterrök kan förekomma i samband med föreställning. Teatern använder Jem rökvätska som är väl dokumenterad världen över och är i Sverige den enda hälsotestade av Statens Provningsanstalt och Arbetsmiljöinstitutet. Rökvätskan är tillverkad av livsmedelsglykoler av den renaste form som går att uppbringa samt avjoniserat vatten. Gästande ensembler kan ha rökvätskor av annan typ.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation