Särskilt ungdomsstipendium

Särskilt ungdomsstipendium är avsett att nå ej föreningsaktiva ungdomar med fritidsaktiviteter och är enbart avsett för ungdomar i åldern 13-20 år


Exempel på aktiviteter man kan söka för är: spelningar, poesikvällar,
teater, skate, bygga och reparera ramper, multiarrangemang, turneringar,
fiskeläger, mötesplatser – aktiviteter som unga gjort för unga.


Sökande ska uppfylla följande krav:
• huvudansvarig ungdom ska finnas – det är till denne som bidraget ställs
• huvudansvarig vuxen person (t.ex. fritidsledare, ungdomsledare, förening,
idrottsledare, föräldrar, företag) som vill hjälpa till med att förverkliga idén. Denne ska
nämnas vid namn i beslut till bidrag och stå som garant för att aktiviteten genomförs
• aktiviteten måste ske inom Sigtuna kommun
• maxbelopp är 5 000 kronor och kan betalas ut i förskott
• Aktiviteten ska vara offentlig – med offentliga arrangemang menas att allmänheten
informeras om samt har tillträde till aktiviteten

 

Ansökan

Ansökan ska fyllas i av sökande huvudansvarig ungdom tillsammans med
huvudansvarig vuxen person. Den ska innehålla:
-Syfte med projektet (vad är det för aktivitet sökande vill genomföra)
- Bakgrund (varför vill sökande genomföra just detta)
- Hur ska projektet genomföras (exempelvis målgrupp, reklam, samarbetspartners,
plats, logistik)
- Budget

Ansökningsblankett finns till höger
 

 

Utvärdering
Projektet ska utvärderas med:
• Dokumentation (exempelvis skriftlig, film, foto)
• Finansiell rapport (redovisning av kostnader och intäkter inklusive kopior på fakturor
och kvitton)
Utvärderingen ska senast en månad efter genomförd aktivitet lämnas in till
kultur- och fritidsförvaltningen.

Stipendiet kan sökas hela året och har en handläggningstid på max två veckor från ankomstregistrering av ansökan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Ansökningsblankett ungdomsstipendium