Buller

Buller är allt oönskat ljud. I dagens samhälle finns en mängd olika ljud som kan uppfattas som störande. Buller kan orsaka sömnstörningar, hindrar avkoppling och samtal.

Bullerkällor

I Sigtuna kommun är buller ett av de större miljöproblemen. En stor del av kommunens yta är påverkat av flygbuller från Arlanda flygplats. Flygplatsen ger även mycket biltrafik som i sin tur medför buller i omgivningen. Motorvägen (E4) som går genom kommunen samt tågtrafik genom bland annat Märsta samt via Arlanda ger ifrån sig mycket störande ljud. Söder om Sigtuna, i Upplands-Bro kommun, finns ett militärt skjutfält. Industrier kan också ge bullerpåverkan i omgivningen.

En del buller måste vi acceptera, men vid återkommande störningar kan det vara befogat med åtgärder.

Så här gör du om du är störd av buller

Den som känner sig störd ska själv först försöka att komma till rätta med problemet genom att kontakta den som har verksamheten som bullrar.

Bullerombudsman

Bullerombudsmannen är kommunens kontaktperson gentemot allmänheten när det gäller bullerfrågor. Bullerombudsmannen kan ge information och fakta om buller i vår kommun, informera om hälsoeffekter av buller och berätta hur man går tillväga om man är störd av buller.

Sigtuna kommuns bullerombudsman heter Patrik Kujansivu. Vill du prata med honom om buller - se kontaktuppgifter till höger. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar