Bra att veta om buller

Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Vad som uppfattas som buller kan bero på typ av bullerkälla, mottagningsförhållanden och personens känslighet vilket kan variera från person till person.

Buller påverkar möjligheten till en god livskvalitet negativt. Besvär av buller kan leda till störningar av sömn och vila, eller ge upphov till stress. Buller kan även leda till sämre inlärningsförmåga och göra det svårare att höra vad andra säger, inte minst för personer med hörselnedsättning.

Hur ljud mäts

Hur starkt ett ljud är mäts i decibel, dB. Decibelskalan har nollpunkten vid det lägsta hörbara ljudet för en människa med god hörsel. Det svagaste ljud en människa med god hörsel uppfattar är därför 0 dB. En ökning av ljudnivån med 8-10 dB upplevs av örat ungefär som en fördubbling av ljudstyrkan. 55 dB upplevs alltså dubbelt så starkt som 45 dB.

Flygbuller

Flygbuller är kraftigast när plan startar och landar. Vid starter är motorpådraget högt men eftersom planen snabbt tar höjd är det områdena närmast flygplatsen som drabbas mest av bullret. Vid inflygning är motorpådraget lågt med inflygning i en rak linje in mot landningsbanan. Vid landning är alltså bullernivåerna lägre än vid start men de påverkar ett större område.

Beräkning eller mätning

Utbredningen av buller runt flygplatser brukar vara beräknad. Detta beror på att hur planen flyger varierar kraftigt beroende på tidpunkt, väder och vind. Det är helt enkelt svårt och dyrt att identifiera rätt plats och tidpunkt för att mäta allt. Vid beräkning av flygbuller ingår alla flygrörelser och varje flygplanstyp ges en bullernivå som baseras på tidigare mätningar.

Mätningar av flygbuller används för att förbättra beräkningarna eller avgöra om klagomål behöver åtgärdas.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation