Djurhållning

Djur är glädje, ansvar och liv. Som djurägare behöver man veta vad som gäller både för djurens och för andra invånares bästa.

Djurhållning inom detaljplanelagt område

I Sigtuna kommun krävs det tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att få hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur och orm inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Även pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur kräver tillstånd inom detaljplanelagt område.

För handläggningen av ansökan utgår en avgift enligt kommunens taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område.  

Sällskapsdjur

Som sällskapsdjur räknas djur som bor i ägarens bostad eller under liknande förhållanden och hålls under direkt uppsikt av ägaren. Höns räknas inte som sällskapsdjur även om de hålls på en villafastighet.

Djurskydd och hälsoskydd

Miljöbalken och djurskyddslagstiftningen gäller oavsett om dina djur räknas som sällskapsdjur eller inte. Det innebär att du måste sköta djuren så att de mår bra och inte ställer till besvär för dina grannar eller din omgivande miljö.

Djurskyddstillsynen ligger sedan 2009 under Länsstyrelsen. Kommunen har inte längre tillsyn på denna. Om djur och djurhållning däremot påverkar människors hälsa, så faller det under kommunens hälsoskyddstillsyn enligt §36 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:

Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument

Relaterade länkar